جمعه ۸ مهر ۱۳۸٤

نمايشگاه غزل اينا !

 

از التهاب نبودنت

ترک برداشت چينی ِ نشکن وجودم!!!

 مينو

فردا افتتاحيه است ...

بازديد : نهم تا چهاردهم مهر

خيابان شريعتی - نرسيده به پل سيد خندان - پارک انديشه - نگارخانه ی انديشه

غزل منتظر همه هست ها ! بياين که ضايع نشه !!!!!!!!!!