چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٤

 

دارم برای تو می نویسم یکتا، برای تو...، حامد، راحل، لیلا، زینب، احسان، آرش،... و برای خودم که هنوز پیدا نکردمش!، برای... کسی که هنوز توی آسمان دلم آفتاب است و می درخشد ... هنوز هم ...

دوست دارم که تو را با غزل آغاز کنم
و  در این بغض گل آلود تو را ساز کنم
تو همان پنجره ی روشن و پر مهری که
در دلم هست تو را رو به خودم باز کنم
آفتاب آمده ای با دل من راه بیا
آسمان باش که در اوج تو پرواز کنم
....

هنوز هم صبحها که چشم باز می کنم به روی این سرزمین ناخواسته آمده، روشنی مثل لیوانی که از آن آب سر ریز می کند، می ریزد و روی لبهای این دخترک لبخند می نشاند. چشمهام را نازک می کنم و سرم را کج می کنم رو به آسمان که سلام خدای من که قول داده بودی در من حلول کنی، امروز هم بر عهدت بمان.                                                                                                                          و گمانم که خدا هم بدش نمی آید همبازی این روزهای دخترک شود ــ می بینی یکتا،  بزرگ شده ام ،پسر بچه ای جایش را به خدا داد ــ عجیب توی دلم نشسته خدای این آدمهایی که گاهی از آن فرار   می کنند، به آن پشت می کنند، غصه ها و غم هایشان را ....می دانی، بعضی وقتها با تمام بودنش، دلم برایش تنگ می شود، امّا این دلتنگی نه مثل آن روزها که نغمه اش را هزار بار همخوانی کرده ایم، که عجیب زود می گذرد و به جایش گل سرخی می نشیند که ....هر چه که هست خوب است

ببین بغض عجیبی تو صداته
هزار تا سینه سرخ توی چشاته

سخت بود گذشتن از زمينی که از دريا و اقيانوسش گرفته تا آسمان و خورشيد و ماه و ستاره هاش را به کسی تشبيه کرده باشی ــ به او تشبيه کرده باشی ــ و نباشد حالا و تو بمانی با يک دامن پر از ستاره و چشم هايی که به آسمان با همان قرص روشن ماهش دوخته می شود اما تاريکی صيد می کند ............لابد خوب می شود دخترک ...

حواست هست دختر که این روزهای ندیدنت بی خیالیم به خیالت گره خورده که سبز بماند ... من از نور زنده ام!
نشسته ای که مینو حالا بیا این بار را هم تو بنویس، من هم که گفته ام چشم عزیز آدم شناسم ــ چه فرقی می کند که خشت کج اول را تو گذاشتی یا من؟ آمده ام به ثریا برویم همسفر ــ بیا به رسم همنفس بودنمان حوصله ی ابریت را بارانی کن، این خانه باید توی دستهای شما نفس تازه کند.
 
                                                                              

 مينو