جمعه ۱٢ خرداد ۱۳۸٥

پناهگاه ... خيال نيست گاهی ... اينجا ...

برای لیلای پناهگاه ... صبورانه ... صبور ...

 

يکتا

***

عکس از محمد پروشانی