جمعه ٧ مهر ۱۳۸٥

 

۱. جای ِدستهای تو ، توی دستانم بود

                                             نه روی دلم.....

۲. سالهاست ایمان آورده ام به سینه سرخ

                           مرغ عشق ،هنوز هم پرنده ی خوبی نیست...

۳. همین حالا وقت دوستت دارم گفتن است

                                              -تا سه نشه بازی نشه!-

مینو