سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥

 

امشب آخرین شبی است که سال فردایش به خود صبحی را می بیند

...

دلم برای امسال هم می سوزد که خیلی زود پارسال می شود

...

دلتنگی ِ آخر ِ سال بد چیزی است

مینو