چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦

يادش به خير؟! ... بالی برای پرواز بود يا ...

هر کدام به دلیلی ... تقدیم به ...

6.

بهارِ گلهای مصنوعی است،

وقتی دانه ها

زیر تن آسفالت جوانه می زنند.

3.

"مجنون"

 کمر خم نکرد

" خلیج "

هنوز هم لیلی است.

5.

مدتهاست که نیستی ...

دیگر باید بگویم:

« یادم به خیر باد »

2.

چشمهایت آینه ...

شکستم ...

هفت سال؛ نه! ... یک عمرِ بد ...

جهان نما بود ...

1.

ابرها سیاه می پوشند

وقتی موهات

باد را پریشان تر می کند.

4.

پیراهنت راه راه

...

«زندان قصر» موزه شد ...

سلول برای که می سازی دختر؟!

یکتا