با همین لبخند ... همین نگاه ... آقای مهربان عاشقانه ها ... خداحافظ

مراسم یادبود: مسجدالرضا، خیابان خرمشهر (آپادانا)، خیابان عشقیار، میدان نیلوفر.
 ساعت 15/18 – 45/16، چهارشنبه 22/3/1387.

/ 2 نظر / 10 بازدید
حامد

بار دیگر شهری که دوست می داشتم.... چه خوب که آدمی چیزی شبیه هلیا بگذارد ... چیزی شبیه عاشقانه های آرام او... چقدر خوب که غزل داستان های سال بد ... چه قدر گاهی سینه ی آدم لبریز درد می شود... و چقدر گاهی انسان دوست دارد بخوابد... برای ات سی دی آرش را هدیه گرفته ام یکتای این حوالی... به یاد این که این آهنگ مرا هم به آن سالن به آن حضور وصل می کند... البته من هدیه هامو فراموش نمی کنم که بدم مثل بعضیا... اما .. هر زمان خواستیش و خوب بودی بگو بیارمش برات...

یگانه * خواب گریز *

.. چقدر گاهی زبان آدم‌ها که همه ادعاشان است کم می‌آورد.. خیلی کم می‌آورد.. نه حرفی.. نه جوابی.. ..