قلب من

زندان بزرگی است برای آنهایی که دوستشان داشته ام

من

هرگز

زندان بان خوبی نمی شوم

 

مینو

/ 6 نظر / 15 بازدید
سعید

لحظه واره‌ي خوبي است

کبریت سوخته

حبس ابد فقط رنج بیشتری دارد، اگر نمی توانی آزاد کنی عشقت را اعدام کن!

امیر

نیستی...باش/...یا عشق