پرنده بودن ...

                                

                                  پرنده بودن و باران، پرنده بودن و باد ...

 اینجا و اینجا نوشته اند که ... : ...

...

یکتا

/ 6 نظر / 9 بازدید
لیلی

خیلی قشنگ بود مرسی به وب منم سر بزنی خوشحال میشم.

هانی

عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد: وسیع باش و تنها و سربه زیر و سخت

خلوت گزیده

سلام ...مراسم رونمایی کتاب به روز بعد منتقل شد . دوشنبه ... همان ساعت ... همان جا