/ 1 نظر / 5 بازدید

می نویسم .. این پیغام را دوست دارم .. همه چیز دارد لا اقل بری من در لابالا ی صسفیدی صفحه مانیتور دنیال نقطه و نشانه نمی گردم همه چیز اینجاست کافی است بدانی یکتا اینجاست