/ 109 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
چکامه

مست و گيسو افشان می گريزم...

شيدايی

نمی دونم چند بار نوشتم و نفرستادم .................

فاطمه

اين مخابرات اس ام اس های منو چه ميکنه يکتا

لی لا - آبی آسمانی

امروز هوای مینو را کردم پس آمده ام برای مينو ... سلام مينو ... سلام يکتا ...

لی لا - آبی آسمانی

امروز هوای مینو را کردم پس آمده ام برای مينو ... سلام مينو ... سلام يکتا ...

لی لا - آبی آسمانی

امروز هوای مینو را کردم پس آمده ام برای مينو ... سلام مينو ... سلام يکتا ...

سلبی ناز

يکتا سلام... بانو... دلم می گيرد از اين سکوت... جای ِ ديگری بنويس يکتا...