من كه غسه نمي خورم. حوا هم خوب اصت. ضندگي خوب اصت. شب غشنگ اصت.خيلي. شعر خوب اصت. خيلي.ديدن تو خوب اصت .خيلي و هی خیلی.
وقطي مي آيي كه تمام بحانه هايم براي خوب نبودن را گم كرده ام. بحانه همان پفك است و من خودم اين را طوي قوتي رنگي خانه مان چند بار ديده ام.
من كه شكايتي ندارم و مي دانم كه پفك براي بچح هاي مريز خوب نيست.
راصتي ديروز گوشه دفطرم اين را نوشتم و گرفتمش طوي بغلم با كلي بغز:

" من تمامي مردم شهر را شناختم و با نسبتي ديرينه انگار هم قبيله شديم. اما نگاه من امروز به تمام چشم هاي آشنا غريبه مي آمد، الا به چشم ِ تو...
چَشم ، چَشم... سر به زير مي شوم
-مسيح سهم كسي نيست- ... زمزمه كنم: من كه هيچ كست شده بودم..."

مي دانم كه وقط اين هرف ها گزشته اصت و مي دانم مي دانم مي دانم  ، اما غول مي دهم بار آخرم باشد؛ تو هم غول بده نخاني، خب؟:

"دوستت دارم"

دلم گل نرگص می خواحد و اترت را کم دارد این ضندگی. به خدا حمه چیز خوب اصت خوب ِ من.چشمهایت را ببند می روم برایت آبناط چوبی بخرم با لواشک که بخوری و دلت درد بگیرد و من حم ببرمت دکطر.

مینو

/ 9 نظر / 7 بازدید
يکتا

تو ديوننننه ای مينو ... « ال...» جون حاليته دلم تنگته؟!!!! خدا وکيل مامان ها تحويلمون گرفتن اون روزها؛ مگه نه؟!!!

لی لا

چه کيفی کردم مينو! طعم بستنی يخی نارنجی را ميداد :) من عاشق اين بستنيها هستم وقتی لبهام و زبانم نارنجی ميشود ... خوب بمانی مينو.

مينو

دلت تنگه؟ مگه تو خونتون اشکاف پيدا نمی شه؟ خب يه ذره کمر اون شلوارت رو بده گشاد کنن برات يا کمربند نبند لول.... بعدشم مامان ها تحويل نگيرن چی کار کنن؟ بعدشم الاغ چشه که اختصاریش می کنی؟

يکتا

هيچی ... خب هستی ديگه ... ببين عزيز اين مزخرفاتمون رو من و تو نگه داريم برا خودمون شرف داريم به جان خودم ها ... عيدهات مبارک گُلُم ... ها ...این دفعه دیدُمت بگو فالت ببینُم ...

ادیسه

مسيح سهم کسی نيست... هر کسی سهم خودش است، ميراث خودش و نتيجهء خودش...

ادیسه

سلام همسايه. جايی چيزی شنيدم که شبيه تفنن بود در سبکهای نوشتن.خوب... می شد به يه تعادلی رسيد تو اين قلتحای املايی عمدی. جوری که لوس نشده اين سبک. نمی دونم منظورمو خوب رسوندم. در کل، مثل اکثر کارای مينو، اين کار هم جای عالی شدن داره.

فاطمه

ببینم نمیشود که زنگ خطری آژیر قرمزی چیزی ... وقتی از این پستهای دل آب کن مینویسید لااقل بگویید دست بچه هامان را نگیریم و بیاوریم ... پفک و آبنباط چوبی و لواشک و ... همین هفته ی پیش دکتر بودیم !

علی صالحی

من کريستُف کُلمبَم ! تو همه ی خشکی های کوچيک و بزرگ اقيانوسهای زمينی که هر روز کشف ميشی و مثه شادی و گيجی من ، تموم نميشی !