بهانه می کنم این جامهای خالی را ...

...

تو حاصل کدام اتفاق نیفتاده ای

که هنوز هم که هنوز است جاذبهء چشمهایت

مساله روز دنیای من است؟!

 

یکتا

 

 

 

( طرحی از گذشته ها ... )

/ 1 نظر / 11 بازدید
ميرزا قلمدون

اين را نه از نيوتن که از سيب گلوت بپرس!!!! ممنون.