در بندر آبی چشمهات ...

 

فی المرفا عینیک الازرق       <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

امطارمن ضوء مسموع        

و شموس دائحهو قلوع        

ترسم رحلتها للمطلق...           

 

فی مرفا عینیک الازرق        

شباک بحری مفتوح         

   و طیور فی الابعاد تلوح         

تبحث عن جزر لم تخلق...        

 

فی مرفا عینیک الازرق       

یتساقط ثلج فی تموز            

و مراکب حبلی بالفیروز       

اغرقت البحر و لم تغرق ... 

 

 

/ 7 نظر / 12 بازدید
مينو

فی مرفا عينيک الازرق ...

يکتا

عينيک ... مينو ...

ساحل نشین اشک

جلست و الخوف بعینیها تتامل فنجانی المقلوب قالت یا ولدی لا تحزن فالحب علیک هو المکوب یا ولدی قد مات شهیدا من مات فداءا للمحبوب بصرت و نجمت کثیرا لکنی لم اقرا ابدا فنجانا یشبه فنجانک بصرت و نجمت کثیرا لکنی لم اعرف ابدا احزانا تشبه احزانک مقدورک ان تمضی ابدا فی بحر الحب بغیر طلوع و تکون حیاتک طول العمر طول العمر کتاب دموع مقدورک ان تبقی مفتونا بین الماء و بین النار فبرغم جمیع حرائقه و برغم جمیع سوابقه و برغم الحزن الساکن فینا لیل نهار و برغم الریح و برغم الجو الماطر و الاعصار الحب سیبقی یا ولدی احلی الاقدار ستفتش عنها يا ولدی فی کل مکان و ستسال عنها موج البحر و تسال فيروز الشئان و سترجع يوما يا ولدی مهزوما مکسور الوجدان و ستعرف بعد رحیل العمر بانک کنت تطارد خیط دخان فحبيبه قلبک ليس لها ارض او وطن او عنوان ما اصعب ان تهوی امراه یا ولدی لیس لها عنوان ..

محمد

سلام خيلی وقت بود اينجا نيومده بودم. بايد بگم اينقدر آهنگ وبلاگت قشنگ بود که بی اختيار وسوسه شدم برم سراغ تارم که چند وقتيه گوشه اطاقم ساکت نشسته. من دوباره شروع کردم.....

خون

لکل اجتماع من خليلين فرقتٌ و کل الذی دون الفراق قليل و ان افتقادی واحدا بعد واحد دليل علی لا يدوم خليل