تو را به خدا دست از سر چشمهای دلم بردار ... دارم کور می شوم اين روزها ...

/ 3 نظر / 5 بازدید
younas

دست از سر چشمهای دلم بردار .. چشم دل .. اول شدم به گمانم .. خوبی بانو؟

Mariam

سلام...توکل بر خدا...خودت خوبی خانومی؟...کم پيدايی...اومدم يه يه ساعتی مهمونت باشم...گوش بدم و بخونم و.........بريزم...بد جوری دلم گرفته یکتا...بد جور...يا علی.

Mariam

بانو اجازه ی مرخصی ميدی؟...شبت به خير...