دیروز
دخترانمان را به صلیب کشیدند
و با خون ایشان
پسرانمان را غسل تعمید دادند
...
فردا
صلیب ها را به زیر می کشند
تا
بسترهای خاموششان رونق گیرد
 

مینو

/ 10 نظر / 9 بازدید
سینا

سلام پس چرا از دختران زنده به گور شده می پرسن به کدامین گناه کشته شدید: و اذا الموودة سئلت بایّ ذنب قتلت...

ناصر

این چرت و پرتا رو کی یادت داده؟؟؟

یکتا

ناصر؟؟؟ ...

یکتا

می دونی مینو ... اون شب که گفتی توی سرت رژه می رفت و فقط نوشتی اش ... با خودت معنا نکن حرفت رو ... فقط بخونش ...

یکتا

می دونی مینو ... اون شب که گفتی توی سرت رژه می رفت و فقط نوشتی اش ... با خودت معنا نکن حرفت رو ... فقط بخونش ...

جاناتان

...[گل][گل].یکی برای یکتا یکی برای مینو.

بانو

سلام...و حقیقت چقدر تلخه...[لبخند]

ناصر

چشم! سکوت.

[دست]tope topi