قبله ی قبیله ی من چشمهای شماستوقتی خواندم:"اََلا اِنّ اَمانَ الارض قَد ماتَ " ... دلم خوش است به این که این روزها امانی از خدا بر روی زمین هست ...


صادقانه بگویم: حوصله ندارم این روزها ... لطفاً!

قفس را دوست دارم ...

یکتا

/ 10 نظر / 10 بازدید
یکتا

خواب ....

وفتی همین جمله های خام را می گویی... بدون هیچ توضیحی ... بدون هیچ تفسیری... اعصاب ام خرد می شود... قفس را دوست دارم؟؟؟ خودت یک کم فکر کن به جای من... این جمله ... بی هیچ شرح و تفسیری یعنی چه؟ ده! اعصاب آدم را خرد می کنی اخر...خانوم بی حوصله...

راحله

کجاست مادر؟کجاست گهواره ی من

امیر

یه زنگ بزن لطفا...یا عشق

جاناتان

اینجا چقد عوض شده یکتا.. گفتی شبیه اسمم هستم.. نمی دونم. شاید. اما مطمئن ام تو حتما هستی. فهمیدنت تک ِ بانو..

اقلیما

حوصله اما متاعی است که این روز ها در بازار روزمرگی نایاب است .

لبخند زخم

"چشم." پیرو حوصله و لطفا و روزها ... × کام تان برقرار

مینو

نکبت

نجوا

سلام یار دیرینم. یادت شادی و امید را در من زنده میکند . نجوایم را بشنو. نجوایی دیگر برایت دارم. چشمانم از انتظار قدومت هرگز خسته نخواهد شد. مرا جانی دوباره ببخش. ای صداقت باران معصوم. برگ سبزيست تحفه درويش******* چه کند بينوا ندارد بيش