قبله ی قبیله ی من چشمهای شماست
...


گفت: وقتی غلامی خریدم، از وی پرسیدم:« چه نامی؟» گفت:« تا چه خوانی!» گفتم:«چه خوری؟» گفت:«تا چه خورانی!» گفتم:« چه پوشی؟» گفت: تا چه پوشانی!» گفتم:« چه کار کنی؟» گفت:« تا چه کار فرمایی!» گفتم:« چه خواهی؟» گفت:« بنده را با خواست چه کار؟» پس با خود گفتم:« ای مسکین؛ تو در همهء عمر خدای ـ تعالی ـ را چنین بنده بوده ای؟ بندگی، باری از وی بیاموز.»


* ذکر ابراهیم ادهم؛ رحم الله علیه. تذکره الاولیا
** تولدت مبارک صاحب ماه ها ...

یکتا

و با خودت فکر کن که این درخت ...

/ 1 نظر / 8 بازدید
یگانه * خواب گریز *

سلام خوشحالم که اصلا کار و زندگی و رشته ام خواندن این جور چیزهاست.. و البته بیشتر خواندن این ها هم باعث می شود آدم خودش بیشتر فکر کند و هر چه بیشتر فکر کنی .... می فهمی که؟ این تولدت مبارک، برای کی بود که اینقدر حسودیم کرد؟ .. سر ِ تخت طاووس ... ..