آمدم بنویسم ... از ... اینکه چقدر دلم برایت تنگ است - حتی هنوز!-

اما ...

چون دور به عاشق برسد ساقی دوران

در دور تسلسل فکند جام بلا را

مینو

/ 5 نظر / 10 بازدید
مينو

همچنان چقدر پرم. بايد بنويسم. از حالا تا صبح محشر - که لحظه ی رسيدن به تو باشد- ... اين روزها اين واقعه هايی که اين شب ها می شنوم که انگار ماجرايی جديدند هر کدامشان - که نمی دانم امسال چه دارد بر من می گذرد که فکر می کنم هر چه می شنوم حرف تازه ای است- ... راستی چقدر حرف دارم با تو... دارد فهمم می شود تمام اين حکمتها ... از عاشقی که می گويند ... من اين درد را امسال خوبتر لمس می کنم..که توی همه جای بدنم پخش می شود. انگار که من آنجا بوده ام. که پيمانه ای به من داده اند ... من تو را دوست دارم - حتی هنوز !- و - حتی بيشتر از قبل ترها! - با همه ی سوزانندگيت... تو را در دست می گيرم... يکی از همين روزها تو را در دست می گيرم و آتش پرست خواهم شد!!! ... تو حلقه ی دلم را ميان گيسوان اون انداختی ... دوستت دارم مخفيانه! و تو ... دوری کن عزیز ‌

مينو

دنيای ساکتی برای خودم ساخته ام. و اينها را تو به من آموختی. با سکوتت .با کناره گرفتنت - دريا هميشه کناره می گيرد- ولی اين با دريغ کردن فرق می کند. که از توانش خارج است .. کناره گرفته ای و خودت نمی دانی که اينجا توی ساحل چشم هات چقدر هوا خوب است.. چقدر روزها ابر و آسمان دارم و شب ها ستارها به من لبخند مي زنند و اينها همه از برکت درياست ... کناره گرفته ای و نمی دانی من با آن عکسی که دارم از تو - که با هيچ چيزی عوضش نمی کنم- چقدر خوشبختم... برای خوشبختی من همان لبخندی که توی عکس زده ای بس است

مينو

دلم روشن است به ماندگاريت ... من دارم حاجت روا می شوم ... بخند ... چقدر دلم آهنگ ماه قبيله را می خواست... همان وقت ها هم دلم گرفت وقتی دیدم عوضش کرد- که دلایلی داشت برای خودش- ...شاید هم خیلی بد نشد ... يکتا پيدايش کرد -همين حالا- و من نمی دانم از شوق بايد چه کار کنم ... يکتا را برای همين ناگهانگی هايش دوست دارم ... يکتا مصداق همين بيت است :زنی که صاعقه وار آنک ردای شعله به تن دارد .. هنوز فرود نيامده قصد خرمن من دارد

يکتا

مينو ... ببخش من رو ... انقدر کم دارمش که تلخی می کنم با تو هم ... ببخش ... خانه امان را رنگ تازه ای بخشيده کسی ... زينب آمده هم خانه امان شود. قول بده که می مانی تو هم؟... قول بده ...

سعيد

سلام. حالا ميدانم که آهنگ امرز وبلاگتان زياست. زيباتر از قالب نوی آن حتی. کار هر که هست باشد. ميدانم که می‌بخشدم حرف راست را. بمانيد . همه‌تان. آدم‌های جديد را هم بپذيريد در حدی که خودتان مانده باشيد. جايگزينی وجود نداشته باشد لطفا. ماندگاری اما چرا. حق يارتان.