ورای حد تقریر است شرح آرزو مندی

مینو

/ 4 نظر / 5 بازدید
ناصر

نه نايی هست برای جواب تک تک آن کلمات و نه جايی. انگار حق با شماست.

حامد

من گاهی واقعا حس ايجازم می گيره/// چيزی شبيه خدا بودن که ايجاز همه چيز است... خدا باشی مينو

شيما

خيلی زيبا مينويسی امروز صبح من رو با اين نوشته ها و اين آهنگ زيبا ساختی